Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Oткриването на новоизграден участък Кърджали – Подкова

4 февруари 2014