Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Семинар на ЕИБ "Научени уроци" от програмен период 2007-2013 г.

22 юни 2015

На 18 юни 2015 г. в НДК се проведе семинар на тема „Научените уроци“ от програмен период 2007 – 2013 г., организиран от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) във връзка със споразумение за предоставяне на стратегическа консултантска помощ от ЕИБ  на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. за успешно приключване на програмния период 2007 – 2013 г., сключено на 31 март 2014 г. Проектът се финансира по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Транспорт“ .

Презентации от семинара:

pptx.gifProcurement & FIDIC.pptx (379.37 KB)

pptx.gifEssential project preparation activities.pptx (338.56 KB)

pptx.gifAssessment, management and pricing of risks.pptx (564.09 KB)

pptx.gifClaim management.pptx (383.14 KB)

pptx.gifRisk Management.pptx (2.23 MB)

pptx.gifCapacity building.pptx (772.22 KB)