Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Презентации от XIV Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

11 юни 2013

ppt.gifПрезентация на УО на ОПТ от 14 КН на ОПТ.ppt (10.24 MB)

pdf.gifПрезентация на НКЖИ от 14 КН на ОПТ.pdf (1.17 MB)

pdf.gifПрезентация на Агенция "Пътна инфраструктура" от 14 КН на ОПТ.pdf (2.49 MB)

pdf.gifПрезентация на НКСИП от 14 КН на ОПТ.pdf (1.17 MB)

pdf.gifПрезентация на ДП "Пристанищна инфраструктур от 14 КН на ОПТ.pdf (1.88 MB)

pdf.gifИзпълнение на Комуникационния план на ОПТ от 14 КН на ОПТ.pdf (4.03 MB)

ppt.gifСоциологически проучвания.ppt (3.73 MB)