Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ УО НА ОПТ И АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

15 юни 2016
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ УО НА ОПТ И АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Агенция „Пътна инфраструктура“, в качеството си на правоприемник на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ – бенефициент по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.  поема всички права и задължения на НКСИП по отношение на проектите, посочени в списък на проектите по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

pdf.gifСПОРАЗУНИЕ АПИ ОПТ.pdf (173.17 KB)