Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Разширяване на метрото в София – Лот 1 „Цариградско шосе – ж.к. Дружба - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4”

16 май 2017

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало:

Лот 1 „Бул. Цариградско шосе  - ж-к. Дружба – Летище София - 05.11. 2012 г.

Лот 2 „Младост І – Бизнес парк в Младост ІV” - 08.04. 2013 г.

Край:

Лот 1: „Бул. Цариградско шосе - ж-к. Дружба – Летище София -30.03.2015 г.

Лот 2: „Младост І – Бизнес парк в Младост ІV” - 08.05.2015 г.

Бенефициент: "Метрополитен” ЕАД

 Бюджет*: 213 042 364,80 лв.

Общо БФП: 199 197 229,16 лв.

ЕС: 169 317 644,79 лв.

(86 570 737,12 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира от Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 Цел на проекта

С удължаване на линията от бул. Цариградско шосе по посока на летище София в североизточна посока и от Младост 1 до Младост 4 в югоизточна посока, се улеснява превозването на големи пътнически потоци от източните територии на града. Осигурява се пряка връзка на Летище София с националната ж.п. мрежа, основните пътни артерии и автогари в гр. София, което създава бърза интермодална връзка между основните видове транспорт.

Основни ползватели на проекта са жителите на София, които биват обслужвани от разширения метродиаметър, служителите, които се наемат за 251 нови работни места, разкрити в „Метрополитен“ ЕАД, както и гостите на гр.София..

 Технически параметри на проекта

Лот 1 - „бул. Цариградско шосе – ж.к.Дружба - Летище София” - представлява продължение на първия метродиаметър от бул.”Цариградско шосе” през ж.к.Дружба до Летище София. Участъкът е с дължина 5 км и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена. 

 Извършени следните дейности:

Лот 2 - „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”  -  представлява отклонението на първия метродиаметър от ж.к. Младост 1 до Бизнес парк София в ж.к. Младост 4. Участъкът е изцяло подземен с дължина 2 620 м с 3 метростанции.

Включва следните дейности:

Изпълнението на участъците включва и следните дейности: работно проектиране, реконструкция на засегнати инженерни мрежи, супервизия и отчуждаване на терени.

Резултати при изпълнение на проекта

 pdf.gifСхема на проект за разширение на метро София I диаметър - Етап III.pdf (4.64 MB)