Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

(E 79) Видин - Монтана

[!] 19 март 2008

Наименование на проекта: (E 79) Видин - Монтана

Включва следните дейности по проекта: Изграждане на първокласен път с дължина 20,5 км с нова проекция, между Димово-Бела-Ружинци по маршрута на път  E-79 и коридор IV.

Индикативна стойност на проекта:  32 млн. евро

Източници на финансиране:
Кохезионен фонд - 25, 6 млн. евро
Национално съфинансиране - 6,4 млн. евро

Проектът се финансира по Приоритетна ос II