Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Модернизиране на ж.п. направлението „Пловдив – Бургас“

16 април 2018