Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

"Стъпка по стъпка" - Изграждане на АМ Струма, лот 3.3

11 януари 2018

Източник: http://www.youtube.com/watch?v=DxO4XFA6Db8&