Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА ПРОЦЕДУРИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ В СИЛА ОТ 11.12.2017 Г.

Поканите за представяне на проектни предложения по процедурите на директно предоставяне по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) са изменени с Решение № ОПТТИ-19/12.12.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ Актуализацията е във връзка с второто изменение на ОПТТИ (версия 3.1).“

pdf.gifПО-1_ИП.pdf (209.24 KB)

pdf.gifПО-1 ТП.pdf (205.01 KB)

pdf.gifПО-2 ИП.pdf (218.67 KB)

pdf.gifПО-2 _ТП.pdf (219.81 KB)

pdf.gifПО-3.pdf (316.81 KB)

pdf.gifПО-4.pdf (230.99 KB)

pdf.gifПО-5_БЛ.pdf (174.47 KB)

pdf.gifПО-5 ТП.pdf (221.63 KB)

pdf.gifРешение OPTTI-19 от 11122017.pdf (89.81 KB)