Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Актуална покана за предоставяне на проектни предложения по приоритетна ос 4

1 ноември 2016

pdf.gifРешение №ОПТТИ-40/01.11.2016 г.pdf (203.08 KB)

pdf.gifПокана.pdf (462.04 KB)

Насоки по ОПТТИ