Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Покана за кандидатстване по Приоритетна ос 5 с проектни предложения

1 септември 2015

pdf.gifПокана.pdf (174.67 KB)

Насоки за кандидатстване по ОПТТИ