Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Покана за кандидатстване по Приоритетна ос 4

1 септември 2015

pdf.gifПокана.pdf (179.24 KB)

Насоки за кандидатстване по ОПТТИ