Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Покана за кандидатстване по Приоритетна ос 2 за проекти за техническа помощ

1 септември 2015

pdf.gifАктуална покана по приоритетна ос 2.pdf (1.71 MB)  

pdf.gifРешение №ОПТТИ-11/18.11.2015 г.pdf (1.26 MB)  

Насоки за кандидатстване по ОПТТИ