Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), версия 1.1

31 август 2015

pdf.gifНасоки за кандидатстване по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г, версия 1.1.pdf (20.41 MB)

 rar.gifПриложения към насоки за кандидатстване по ОПТТИ, версия 1.1.rar (36.84 MB)

pdf.gifСправка на постъпилите становища към версия 1.0 на Насоки за кандидастване по ОПТТИ 2014-2020 г.pdf (449.98 KB)

 pdf.gifПисмо допълнително указание.pdf (70.17 KB)