Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Протокол от II заседание на КН на ОПТТИ 2014-2020 г.

20 август 2015

pdf.gifПротокол от II заседание на КН на ОПТТИ.pdf (427.31 KB)