Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

БНР Шумен: Модернизация на транспортната инфраструктура в регион „Русе – Гюргево“. Ефективно трансгранично сътрудничество с партньорите от община Гюргево.

20 август 2014

mp3.gif6_BNR_Radio_Shumen_20.08.2014_rubrika_transport.mp3 (10.64 MB)