Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

БНР Шумен: Как ще се подобрят ж.п. превозите след реализация на проекта „Изграждане на интермодален терминал – Русе в Северен централен район“?

6 август 2014

mp3.gif5_BNR_Radio_Shumen_06.08.2014_rubrika_transport.mp3 (11.8 MB)