Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

БНР Варна: Видове международни услуги, осъществявани в българските морски пространства чрез Системата за управление и информационно обслужване на морския трафик (VTMIS) и Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) .

5 август 2014

mp3.gif5_BNR_Radio_Varna_05.08.2014_VTMIS.mp3 (7.93 MB)