Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: „Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г. - Обходен път на град Враца"

24 юли 2014

wav.gif24_25_27__07___Vraca.wav (54.37 MB)