Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: Модернизиране на жп. гара Бургас и запазване на старинния й облик.

23 юли 2014

wav.gif23_24_27_07_Programa_transport_01.wav (55.93 MB)