Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: В изпълнение е проект за подобряване на системите за навигация по р. Дунав

17 юли 2014

wav.gif17_18_20_07_Programa_transport_02.wav (53.3 MB)