Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: Проект за обходен път гр. Габрово : част от транспортен коридор Букурещ-Александруполис, по-бърза и сигурна връзка между Северна и Южна България.

16 юли 2014

wav.gif16_17_19__07_Programa_transport_01.wav (64.69 MB)