Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: Проект „БУЛРИС” - развитие на иновативни системи за комуникация и наблюдение в корабоплаването.

10 юли 2014

wav.gif10_11_13__07_Programa_transport_02.wav (51.07 MB)