Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

БНР Варна: Модернизирането на ж.п. линията „Русе – Варна“ – част от коридор ТРАСЕКА и местния транспортен коридор МОРЕ-РЕКА, чрез предоставянето на услугата „от врата до врата”.

22 юли 2014

mp3.gif3_BNR_Radio_Varna_22.07.2014_rubrika_transport.mp3 (7.27 MB)