Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

БНР: Железопътната линия „Пловдив - Бургас”: Как ще се съкрати времето за пътуване и ще се подобри комфорта и сигурността?

28 юли 2014

mp3.gif1_BNR_Radio_Sofia_28.07.2014_rubrika_transport.mp3 (8.18 MB)