Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: Приключи електрификацията и реконструкцията на железопътната линия Свиленград – турска граница.

2 юли 2014

wav.gif02_07_05_07_Programa_transport_01.wav (58.56 MB)