Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: Иновации в проектите, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

26 юни 2014

mp3.gif2014_06_26_18_00_00_Struma.mp3 (2.29 MB)