Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. съдейства за опазване на културното и архитектурно наследство у нас.

25 юни 2014

mp3.gif2014_06_25_18_00_00_arxitektura.mp3 (2.65 MB)