Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио България он ер: Новият център за речни и информационни услуги в гр. Русе ще контролира корабния трафик по река Дунав.

28 май 2014

mp3.gif2014_05_28_18_00_00_RIS.mp3 (2.3 MB)