Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

БНР Шумен:Подобриха ли се условията за корабоплаване, след въвеждане на новата система зa навигация по река Дунав.

25 юни 2014

mp3.gif7_BNR_Radio_Shumen_25.06.2014_rubrika_transport.mp3 (11.46 MB)