Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

БНР Стара Загора: Ролята на спасителните мрежи за птици и специалните тунели за животни по АМ „ Тракия” за опазване на фауната в региона.

13 юни 2014

mp3.gif4_BNR_Radio_Stara_Zagora_13.06.2014_rubrika_transport.mp3 (4.67 MB)