Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Дарик радио:Ролята на транспорта за предлагане на качествен туристически продукт и подобряване на инфраструктурата, което ще допринесе за увеличаване броя на туристите у нас; Конференция, посветена на приоритетите в Оперативна програма „Транспорт“ за следващия програмен период

9 октомври 2013

Тема на предаването: „Ролята на транспорта за предлагане на качествен туристически продукт и подобряване на инфраструктурата, което ще допринесе за увеличаване броя на туристите у нас; Конференция, посветена на приоритетите в Оперативна програма „Транспорт“ за следващия програмен период“

Участници: Петър Киров – заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на управителния орган на Оперативна програма „Транспорт“

Пролетина Златанова – управител на туристическа агенция „Бета Турс“

Стоян Лазаров – председател на българската туристическа камара

Константин Зографов – от ръководството на Индустриален холдинг „България“

mp3.gif„Ролята на транспорта за предлагане на качествен туристически продукт и подобряване на инфраструктурата, което ще допринесе за увеличаване броя на туристите у нас; Конференция, посветена на приоритетите в Оперативна програма „Транспорт“ за следващия програмен период“.mp3 (15.7 MB)