Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Дарик радио: „Приоритетните железопътни проекти за следващия програмен период на Оперативна програма „Транспорт“ 2014 г. – 2020 г.; Проектът „Рехабилитация и възстановяване на проектните параметри на ЖП линията Русе-Варна по Оперативна програма „Транспорт“; Проектът за изграждане на интермодален терминал в гр. Русе по Оперативна програма „Транспорт“

18 септември 2013

Тема на предаването: „Приоритетните железопътни проекти за следващия програмен период на Оперативна програма „Транспорт“ 2014 г. – 2020 г.; Проектът „Рехабилитация и възстановяване на проектните параметри на ЖП линията Русе-Варна по Оперативна програма „Транспорт“; Проектът за изграждане на интермодален терминал в гр. Русе по Оперативна програма „Транспорт“

Участник: Стилян Кротнев – директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в Национална компания „Железопътна инфрасртуктура“

mp3.gifНКЖИ.mp3 (14.74 MB)