Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио Фокус: Проектите, реализирани от Агенция „Пътна инфраструктура“ Западната дъга на СОП, участък 1 от км. 59 и 400 до км. 61 и 629 и от км. 0 до км. 0 и 780 (17.12.2013 г.)

8 юли 2015

Тема: Проектите, реализирани от Агенция „Пътна инфраструктура“. Западната дъга на СОП, участък 1 от км. 59 и 400 до км. 61 и 629 и от км. 0 до км. 0 и 780.

Участник: инж. Цвета Тимева, директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТ и Кохезионния фонд“ в Агенция „Пътна инфраструктура

mp3.gifПроектите на АПИ.mp3 (6.3 MB)