Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио Фокус: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представи проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” (

8 юли 2015

Тема: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представи проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”

Участник:  Валентин Христов, директор специализирано поделение „Ръководство на корабния трафик по река Дунав” и ръководител на проекта БУЛРИС

mp3.gifБУЛРИС.mp3 (5.32 MB)