Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Радио Фокус: „Рехабилитация на железопътни участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” като част от железопътните проектите по Транс европейски коридори 10, 8 и 4 (модернизация на части от жп линията Пловдив – Бургас; модернизация на жп гари по направлението – конкретно жп гара Бургас, жп гара Пазарджик) - 10.09.2013 г.

Тема: Проект  „Рехабилитация на железопътни участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” като част от железопътните проектите по Транс европейски коридори 10, 8 и 4 (модернизация на части от жп линията Пловдив – Бургас; модернизация на жп гари по направлението – конкретно жп гара Бургас, жп гара Пазарджик)

Участник: Петър Киров, Зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

mp3.gifОП "Транспорт".mp3 (8.48 MB)