Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Работен вариант на ОПТТИ 2014-2020 г.

[!] 29 декември 2014

Работен вариант на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., представен в актуалната форма за програмата

doc.gifРаботен вариант 2014-2020 г.doc (1.78 MB)