Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Предварителна оценка на Оперативна програма "Транспорт" (2006 г.)

doc.gifЕкологичен доклад.doc (4.2 MB)

doc.gifНетехническо резюме.doc (168 KB)

doc.gifКонсултации относно съдържанието/ Приложение I.doc (38.5 KB)

doc.gifКарти/Приложение II.doc (5.84 MB)

doc.gifНормативна база/Приложение III.doc (154 KB)

doc.gifКонсултации.doc (274.5 KB)