Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Информираност на широката аудитория и целевите групи на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Национално представително проучване (Октомври 2008 г.) pdf.gif (384.98 KB)
Документът е изготвен от: Консорциум „RESEARCH & PR UNION”