Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Проект за разширение на метрото в София Етап ІІІ, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4”

4 декември 2012

На основание на Решение № ОПТ-69/14.11.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) беше сключен договор № ДОПТ-21/15.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектПроект за разширение на метрото в София Етап ІІІ, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на ОПТ.

Общата стойност на проекта е 468 920 102,23 лв.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 267 113 648,53 лв., от които 227 046 601,25 лв. от Европейският фонд за регионално развитие фонд.

Бенефициент по проекта е "Метрополитен” ЕАД;

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г.;

Мястото на изпълнение на проекта е гр. София;

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България
:

Финансиране от бенефициент:

Основните дейности по проекта са изграждане на участъци от метрото в гр. София, които са разделени на два лота:

Лот 1 - Той представлява продължение на първия метродиаметър от бул. Цариградско шосе през ж.к.Дружба до Летище София. Предвиден е за изпълнение след Лот 2 на ІІ Етап от проекта за разширение на метрото в София, въведен в експлоатация на 25.04.2012г., който е финансиран по ОП”Транспорт” 2007-2013г. Участъкът е с дължина 5 км и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена;

Лот 2 - Той представлява отклонението на първия метродиаметър от ж.к. Младост 1 до Бизнес парка в ж.к. Младост 4. Участъкът е изцяло подземен с дължина 2 620 м с 3 метростанции.

Подробна информация за проекта: http://www.optransport.bg/page.php?c=38&d=989