Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Регламенти на ЕС

11 март 2008

Регламенти относно опазването на финансовите интереси на ЕО/Регламенти относно нередностите

pdf.gifРегламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/1995 относно опазването на финансовите интереси на Европейската общност от 18 декември 1995 (на английски език).pdf (22.89 KB)

pdf.gifКонвенция относно опазването на финансовите интереси на ЕС, публикувана на 27 ноември 1995 и съответните протоколи (на английски език).pdf (37.87 KB)