Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Регламенти на ЕС

11 март 2008

Установяващи регламенти

pdf.gifРегламент на Съвета (EО) No 1084/2006 от 11 юли 2006 за създаване на Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1164/94 .pdf (95.33 KB)

pdf.gifРегламент на  Европейския парламент и на Съвета (EО) No 1080/2006 от 5 юли 2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (EО) No 1783/1999.pdf (168.95 KB)