ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Сключени са договори за изпълнението на участъка от разширението на I-ви метродиаметър от ж.к. Младост I до Бизнес парка в ж.к. Младост IV

2 април 2013 A+AA-
Сключени са договори за изпълнението на участъка от разширението на I-ви метродиаметър от ж.к. Младост I до Бизнес парка в ж.к. Младост IV

След проведена открита процедура по ЗОП за избор на изпълнители за: Проект за разширение на метрото в София, Етап III, Лот 2, участък от МС 13 (Младост I, км.15+450) до МС 16 (Бизнес парк в Младост IV, км.18+070), за двете обособени позиции, на които е разделен участъка, са сключени следните договори:

На 29.03.2013 г. между “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД и Обединение „Метро Билд Младост” беше подписан договор за строителство на Обособена позиция № 1: участък от МС 13 (Младост I, км. 15+450) до км. 17+000 с 2 метростанции. Договорът е на стойност 53 899 104,98 лева (без ДДС). В предмета му се включва дейностите по проектиране, строителство, изпитване и пускане в експлоатация на горния подучастък от разширението на  метрото в София.

На 28.03.2013 г. между „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД и Обединение „Геометро Б.П.” беше подписан договор за строителство на Обособена позиция № 2 - участък от км 17+000 до МС 16 (Бизнес парк в Младост IV, км.18+070) с 1 метростанция. Стойността на договора е 31 489 458 лева (без ДДС).

Двата договора са част от Проект за разширението на метрото в София, Етап III, Лот 2, участъкж.к. Младост I - Бизнес парка в ж.к. Младост IV” и ще бъдат финансирани със средства по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. – от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договорите е 24 месеца от влизането им  в сила.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...