ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Още 36 км от „Тракия” са открити за движение

13 юли 2012 A+AA-

От 12 юли 2012 г. за движение е пуснат и лот 3 Нова Загора - Ямбол (от км 241+900 до км 277+597) от АМ „Тракия”. Новият участък е с дължина 35.7 км и преминава през територията на две области – Сливен и Ямбол. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Актор АСД”. Стойността на договора е 133 973 906.02 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от Обединение „Т7/СНИК” ДЗЗД. Договорът е за 1 077 240,00 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Рутекс” ООД, чийто договор е 111 672,00 лв. с ДДС.

Общата стойност на проект „Доизграждане на АМ "Тракия" лот 2, 3 и 4” е 709 166 776 лева, като отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт” е 699 648 287 лева.

Автомагистрала “Тракия” е част от Трансевропейския транспортен коридор VІІІ. Изграждането й се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение. 

В изграждането на обекта, което стартира на 2 август 2010 г., са извършени: изкопни работи – 3.6 млн. куб. м, насипи -2.6 млн. куб. м, трошенокаменна настилка - 394 хил. куб. м, бетонови работи - 45 хил. куб. м, циментова стабилизация - 181 хил. куб. м, битумна основа - 263 хил. тона, биндер - 132 хил. тона, слой сплит мастик асфалт за активни ленти 931 хил. кв. м, слой тип А за аварийни ленти 78 хил. кв. м. Монтирани са 120 хил. м стоманени предпазни огради.

Построени са 18 съоръжения - 7 селскостопански надлеза и 3 подлеза. Пресичанията с републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива чрез 5 пътни надлеза и един подлез. Построен е мост при км 249+955, както и пресичане с ж. п. линия “София-Бургас” при км 263+797.

За опазване на прелетните птици до трасето на автомагистралата - в участъка от км 270+000 до км 277+900, са поставени специални мрежи, оцветени с ярък контрастен цвят. Целта е безопасният полет на птиците на около 4 м.

В строителните дейности на лот 3 са участвали: 180 строителни машини, 4 бетонови центрове, 250 товарни автомобила, 18 трошачно-ситови инсталации, 2 инсталация за модифициран битум и 4 асфалтови бази.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...