ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

В ДППИ ще бъдат отворени ценовите оферти по проект за повишаване на административния капацитет по ОП „Транспорт”

29 февруари 2012 A+AA-
В ДППИ ще бъдат отворени ценовите оферти по проект за повишаване на административния капацитет по ОП „Транспорт”
На 2 март 2012 г., петък, от 11:00 часа, в сградата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" на бул. „Шипченски проход" № 69, ет. 4 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на ДП „Пристанищна инфраструктура" за подготовка, управление и контрол върху изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт" 2007 -2013 г. - фаза 2". 
 
За дейностите в обхвата на Фаза 2 e открита процедура за избор на изпълнител. До края на февруари 2012 г. назначената със Заповед № РД-08-48/14.11.2011 на генералния директор на ДППИ комисия ще избере изпълнител на втория етап от проекта. Избраният изпълнител трябва да разработи вътрешни нормативни документи, свързани с управлението и успешното изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт", по които ДП „Пристанищна инфраструктура" е бенефициент, както и да организира специализирани обучения за служители на предприятието с оглед повишаване административния капацитет за управление на проекти, финансирани със средства от ЕС. Оферти за участие в конкурса са подали 11 фирми и обединения.
 
Общата стойност на проекта е 546 000 лева като безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие e 386 750 лева, а останалите 68 250 лева са от държавния бюджет.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...