ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Проведе се Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

11 декември 2010 A+AA-
Проведе се Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Под председателството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на 9-10 декември се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт".

Беше внесен проект за решение 60 млн. евро от Приоритетна ос 2 (развитие на пътната инфраструктура) да бъдат прехвърлени към Приоритетна ос 1, в чийто обхват, освен развитието на железопътната инфраструктура, ще влиза и развитието на устойчив градски железопътен транспорт. С предвидените промени „Метрополитен" ЕАД става допустим бенефициент по тази ос и фактически от нея ще бъде финансирано доизграждането на софийското метро (от Обеля до Надежда и от Младост 1 до Цариградско шосе). Предвижда се в новия проект на метрото да бъде включено и закупуването на нов подвижен състав.

По време на форума бяха обсъдени въпроси за развитието на оперативната програма. Предложено бе Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" да бъде бенефициент по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари". Проектът, който бе предложен от тях е т.нар. „Супер Бургас" (Зона за обществен достъп на пристанище Бургас). Целта му е обединяване на три вида транспорт - железопътен, автомобилен и воден. Проектът ще бъде изграден на две фази, като се предвижда през този програмен период да бъде реализирана първата. Нейният индикативен бюджет е 30 млн. евро и ще обхване района на пристанище Бургас-Изток между 1-во и 4-то корабни места. Предвижда се там да бъде изградена Международна морска гара (круизен терминал), паркинги и зелени площи, а съществуващата инфраструктура да бъде рехабилитирана така, че портът да бъде отворен за посетителите на града.

Обсъжда се възможността Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде включено като бенефициент по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ". Това се налага поради функциите му на звено по координация и комуникация между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция „Пътна инфраструктура".

Работим за наваксване на големите закъснения по ОП „Транспорт", но не винаги нещата се развиват с темповете, които искаме. Надявам се след тези промени в оперативната програма да можем да отчитаме по-добри резултати, заяви заместник-министър Ивайло Московски.

Представителите на бенефициентите презентираха изпълнението на проектите. Първият етап от изграждането на софийското метро (пътен възел Надежда - бул. Черни връх) е достигнал почти 47% физическо изпълнение. Лот 1 на втория етап (Обеля - пътен възел Надежда) е на 47% готов, а лот 2 (Младост 1 - Цариградско шосе) е на 46%. Работи се и по всички лотове на АМ „Тракия", като физическото изпълнение е: на лот 2 (Стара Загора - Нова Загора) - 14%, на лот 3 (Нова Загора - Ямбол) - 5%, а на лот 4 (Ямбол - Карнобат) - над 1%. Национална компания „Железопътна инфраструктура" отчете 36% физическо изпълнение по жп проекта Свиленград - турска/гръцка граница.

Заместник-министър Ивайло Московски съобщи, че в Управляващия орган е постъпило искане и от БДЖ да бъде включено като бенефициент по ОП „Транспорт". Предстои това да бъде обсъдено и да бъдат проучени възможностите, допълни заместник-министърът.

В заседанието на Комитета за наблюдение взеха участие представители на Европейската комисия, на изпълнителната и местната власт, както и неправителствени организации и синдикати.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...