ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Провежда се семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти

27 август 2010 A+AA-
Провежда се семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти

Двудневен работен семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти се провежда в периода 26-27 август 2010 г. в Боровец. Форумът се организира във връзка с изпълнението на проект „Обезпечаване на разходите за избор на консултант за разработване на „Модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт"  2007 - 2013 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез приоритетна ос „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне Управляващия орган и бенефициентите на ОПТ при управлението на инфраструктурни проекти.

На семинара ще бъдат представени и дискутирани модели за управление на инфраструктурни проекти както при подготвителната фаза, така и при ефективната фаза на изпълнение на проекта. Разработените модели за управление ще бъдат основа за изграждане на силна организационна структура за управление на проектите по Оперативна програма „Транспорт", която ще гарантира:

  • навременно изпълнение на  инфраструктурните проекти съгласно определените срокове;
  • създаване на ясни указания и правила при управлението на проектите по ОПТ;
  • мотивация на служителите, отговорни за управлението и изпълнението на проектите;
  • укрепване на капацитета на екипите за управление и изпълнение на инфраструктурни проекти и осигуряване на тяхната устойчивост.

В семинара участват експерти на Управляващия орган на ОП „Транспорт" и на всички бенефициенти на програмата - Национална компания „Железопътна инфраструктура", Агенция „Пътна инфраструктура", „Метрополитен" ЕАД, Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура".

Лектори на семинара са представители на фирма ЕКОРИС Саут Ийст Юроп, с която Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията сключи договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт"  2007 - 2013 г.". Презентациите на експертите на Консултанта включват 4 разработени модела за управление на инфраструктурни проекти, които обхващат организационна структура на звената за изпълнение на проекти (ЗИП), статут и учредяване, функции на отделите в тях и разпределение на отговорностите между ЗИП и възложителя (бенефициент по ОПТ). Ще бъдат представени и проекти на договор за всеки модел и за всеки бенефициент.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...