ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Днес беше подписан договор за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър

18 август 2010 A+AA-
Днес беше подписан договор за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър

Днес, 18 август 2010 г., между изпълнителния директор на „Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев и Давид Краса и Владимир Сайдъл, членове на Управителния съвет на "Метропроект Прага" АД, беше подписан договор за подготовката на инвестиционен проект за трети метродиаметър. Договорът се сключва в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „кв. Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе" за реализация като тип леко метро". Участъкът, за който се възлага подготовката на инвестиционния проект, е с дължина около 21 км и 23 станции.

Договорът с избрания изпълнител е на стойност 3 336 000 лева (2 780 000 без ДДС) и ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 5 „Техническа помощ". Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца от влизането му в сила.

В предмета на договора се включват предварителни, прединвестиционни и технически проучвания (разработване на варианти за трасе и подробен проект за избрания вариант), подготовка на документация за изготвяне на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), Анализ на разходите и ползите и финансов анализ и подготовка на тръжна документация.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...