ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Отвориха ценовите оферти за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър

23 юни 2010 A+AA-

На 21 юни 2010 г. в сградата на „Метрополитен" ЕАД бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „кв. Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе" за реализация като тип леко метро", който се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт" 2007 -2013 г.

От шестимата участници, подали предложения, четири бяха допуснати до отваряне на ценовите оферти. Ценовите оферти на допуснатите кандидати са следните:

  • "МЕТРОПРОЕКТ Прага" АД (Чехия) - 3 336 000 лева;
  • Обединение „Метро консултант Иберинса - Евротранспроект МКИЕ" с водещ съдружник „Иберинса де Естудиос е Инхенерия" С.А. (Испания) - 4 318 200 лева;
  • „Мотт МакДоналд Лимитид" (Великобритания) - 4 513 179,60 лева ;
  • Обединение „Протекно" с водещ съдружник „Текнолав Инженеринг" ООД (Италия) - 4 320 000 лева.

Съгласно условията на тръжната документация, критерий за избор на изпълнител е „Най-ниска цена".  До 30 юни комисията ще приключи работата си по избора на изпълнител, а след това протоколите от заседанията ще бъдат предадени на Управляващия орган на Оперативната програма „Транспорт" за осъществяване на предварителен контрол. След извършването на предварителен контрол, Метрополитен ЕАД, в качеството си на възложител на поръчката, издава решение за определяне на изпълнител.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...