ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

ДП „Пристанищна инфраструктура” подписа договора за изграждане на БУЛРИС, проектът се финансира по Приоритетна ос 4 на ОПТ

17 май 2010 A+AA-

Генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура" Евгений Москов подписа на 15.05.2010 г. договор за изпълнение на проекта „Създаване на речна информационна система в  българския участък на река Дунав" (БУЛРИС) - първа фаза. Изграждането ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт" и трябва да бъде завършено през 2011 г.

Проектът БУЛРИС е част от Общоевропейската навигационна информационна система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. Изграждането на речни информационни системи във всички участъци на река Дунав например, контролирани от отделните държави в общността, ще позволи създаването на единна навигационна система, която да осигури ефективно и безопасно корабоплаване по една от най-големите речни магистрали в общността. В българската част на реката все още няма изградена подобна речна информационна система. Това поставя страната ни в неравнопоставено положение спрямо останалите държави в Общността, защото не е включена в общата европейска система за обмен на информация. Освен това подлежим на санкции, ако не изпълним в срок проекта, който се разработва на базата на Директива 2005/44/ЕС на парламента и Съвета на общността от 7 септември 2005 г.

Проектът БУЛРИС е включен в приоритетна ос IV на ОП „Транспорт" - „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища" и ще бъде осъществен в три фази в рамките на програмния период до края на 2013 г. ДП „Пристанищна инфраструктура" е бенефициент по проекта. Индикативният бюджет на БУЛРИС е около 30 млн. лв., а на първа фаза - 15 млн. лева.

Този проект ще позволи България не само да изпълни изискванията на ЕС за подобряване на корабоплаването, но и да разшири възможностите си за модернизация на пристанищната инфраструктура, като предложи конкурентна транспортна услуга, привлече повече транзитни товари през своите дунавски портове и създаде условия за ускорено развитие на интермодалните терминали по протежението на реката.  

Речните информационни системи управляват трафика по водните магистрали, носят отговорност за поддържането на плавателния път, сигурността на корабите и опазването на околната среда. Тези системи позволяват в реално време на екипажите на корабите да бъде предоставена информация за състоянието на реката, за наличието на критични участъци, за акваторията на пристанището, в което предстои да акостира плавателния съд и за метеорологичната обстановка там.

Реализирането на проекта ще подпомогне и железопътния транспорт, защото развитието на интермодалните терминали ще подобри връзката море - река чрез железопътен транспорт и ще увеличи товарните железопътни превози. 

След проведена тръжна процедура, на 28 декември 2009 г. бе избран изпълнителя по първа фаза на проекта - „Обединение БУЛРИС 2009", а сумата на подписания днес договор е 13 547 328.00 лева с ДДС. 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...